Cadaqués en blau.

(Cat) L’ánima de Cadaqués en blau i blanc.

(Cas) El alma de Cadaqués en azul y blanco.

(Eng) The soul of Cadaques in blue and white.

 

 

 

Camara: Diana+ / Holga

Film: Fuji T64 Tungsten

Data: 2012-2014

Serie: Cadaqués