Capadocia

 

(Cat) La Capadocia vista per la Polaroid SX70 amb la pelicula SX70 original.

(Cas) La Capadocia vista por la Polaroid SX70 con la pelicula SX70 original.

(Eng) Capadocia by Polaorid SX70 with SX70 original film.

 

 

Camara: Polaroid SX70

Film: SX70

Data: 2013

Serie: Capadocia