Cuba

(Cat) Cuba vista mitjançant la meva Holga 120 en BW a l’estiu del 2019

(Esp) Cuba vista a través de mi Holga 120 en BW en el verano del 2019

(Eng) Cuba seen through my Holga 120 in BW in the summer of 2019

 

 

 

 

 

Camara: Holga 120 CFN

Film: Kodak Tmax 400 asa

Data: Septiembre 2019

Serie: Cuba in BW