Destins Incerts

(Cat) El futur es sempre un lloc incert, ple de mil camins per arribar-hi.

(Cas) El futuro es seimpre un lugar incierto, con mil caminos para llegar.

(Eng) The future is always an uncertain place, with a thousand ways to arrive.

 

 

 

Camara: Polaroid SX70

Film: Polaroid TZ Artistic

Data: 2011

Serie: Destins Incerts