Eix

(Cat) Un visió subjectiva del Eix Lleida-Manresa-Vic.

(Cas) Una visión subjetiva del Eje Lleida-Manresa-Vic.

(Eng) A subjective view of the Axis Lleida-Manresa-Vic.

 

 

 

Camara: Polaroid SX70

Film: TZ Artistic

Data:

Serie: Eix