Lalanne

(Cat) El pintor uruguaià establert a Cadaqués Joaquin Lalanne, ha aconseguit crear un univers molt particular, amb una visió de la contemporaneïtat que n’oblida la tradició. Es capaç de barrejar personatges de còmic amb escenes del renaixement en una mateixa obra. I ho fa de manera magistral creant el seu llenguatge surrealista-pop. M’interessava molt poder captar aquest mon. El projecte  fotogràfic pretén mostrar al espectador el seu univers més intern, que sens dubte, es troba al seu estudi de Cadaqués, font de la seva obra pictórica.

(Esp) El pintor uruguayo afincado en Cadaqués Joaquin Lalanne, ha logrado crear un universo muy particular, con el que da una visión de la contemporaneidad que no olvida la tradición. Es capaz de mezclar personajes de cómics con escenas del renacimiento en un mismo lienzo. Y lo hace con maestría creando su lenguaje surrealista-pop. Me interesaba mucho poder captar este mundo. El proyecto fotográfico pretende mostrar al espectador su universo más intimo, que es sin duda, su estudio en Cadaqués, fuente de toda su obra pictòrica.

(Eng) Uruguayan painter Joaquin lalanne, who lives in Cadaqués, managed to create a particular Universe which gives us  a contemporaneus vision whitaout forgeting tradition. He’s capable of mixting comic characers with renassance scenes on the same painting. And he does it by creating  his surrealitic-pop language. I  was very interested in capturing this world. The photographic project tries to show his most intimit Universe, awhich is without a doubt, his study in Cadaqués, the starting point oh his work.

 

 

 

 

 

Camara: Mamiya 645

Film: Kodak TMAX 400

Data: Mayo-Octubre 2016

Serie: Lalanne